Selecteer een pagina

Frequently Asked Questions

Laatste update: Zondag 26 april – 22:30u

 

Dinsdag 21 april heeft minister-president Rutte in zijn persconferentie aangekondigd dat er met ingang van 29 april een versoepeling in de maatregelen komt ten aanzien van het onderwijs op de basisscholen en het sporten bij sportverenigingen. Naar aanleiding van deze besluiten is het wellicht weer mogelijk om je stage te hervatten.

Neem daarom snel contact met jouw praktijkopleider op om na te vragen wanneer jij je stage weer kunt hervatten.

Hoe kijkt het ROC tegen stagelopen tijdens coronatijd aan?

Een student kan stagelopen als:

  • Studenten en de stageplek houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.
  • Er kan alleen stagegelopen worden wanneer de praktijkopleider aanwezig is.
  • Werkzaamheden tijdens de stage moeten raakvlak hebben met de opleiding van de student.

Wat als ik mijn stage ten gevolge van de coronacrisis niet wil hervatten?

Wanneer je je niet prettig voelt bij het hervatten van je stage als gevolg van de coronacrisis wordt er in overleg met het de stageplek én het stagebureau gekeken hoe de stage te vervolgen.

Neem in dit geval dus contact op met je praktijkopleider én het stagebureau.

Wat als mijn praktijkopleider niet op stage is?

Als je praktijkopleider niet aanwezig is op je stageplek dan kan je geen stage lopen. Hou contact met je praktijkopleider wanneer hij wel weer op stage is en jij ook weer naar je stage kan.

Kan ik mijn stage opdrachten nu wel maken?

Een aantal stage opdrachten moeten echt in de praktijk gemaakt worden. Wanneer je geen stage kan lopen kan je deze dus niet maken. Maar sommige stage opdrachten kun je thuis maken of voorbereiden. De deadline voor een aantal stage opdrachten zal dus veranderen. Je BPV-docent weet welke opdrachten wanneer moeten worden ingeleverd.

Kijk dus goed welke opdrachten je thuis zou kunnen maken of voorbereiden. Zo voorkom je dat je later veel opdrachten nog moet maken.

De stage-uren die ik mis loop, tellen die wel voor mijn totaal?

Stage-uren die je niet hebt gelopen kunnen niet meegerekend worden in het totaal aantal uren. Hoe de opleiding omgaat met studenten die te weinig uren stage hebben gelopen door de beperkingen door het coronavirus is op dit moment nog niet duidelijk.

Hoe wordt mijn stage beoordeeld?

Bij het beoordelen van de stage wordt gekeken naar de leerdoelen die zijn behaald, onafhankelijk van het aantal uur dat de student heeft gelopen.

De praktijkopleider beoordeelt aan de hand van een beoordelingsformulier of de leerdoelen behaald zijn. Dit beoordelingsformulier wordt de praktijkopleider per e-mail toegestuurd door het stagebureau.

Als de leerdoelen niet behaald zijn, krijgt de student een of meer aanvullende opdracht(en).

Kijk hier voor de leerdoelen per leerjaar:

Leerjaar 1 – Niveau 3 & 4
Leerjaar 2 – Niveau 3
Leerjaar 2 – Niveau 4
Leerjaar 3 – Niveau 3

Ik ga op stage in het buitenland, mag dat?

Het is studenten niet toegestaan om af te reizen naar het buitenland. Gebieden die nu nog niet besmet zijn, kunnen dat in de nabije toekomst wel worden. Studenten die zich in het buitenland bevinden adviseren we om terug te keren als dat mogelijk is. We proberen ze daar zoveel mogelijk bij te ondersteunen. Indien nodig neem dan contact op met de opleidingsmanager Daniel Jansen, d.jansen@rocva.nl.

Mijn vraag staat er niet tussen, en nu?

Mocht je een vraag hebben die hierboven niet beantwoord wordt stuur ons dan een e-mail, flowsports@rocva.nl of neem via Teams contact op met Ruud de Vries, de coördinator van het stagebureau van Sport & Bewegen.