Selecteer een pagina

Digitaal ondertekenen van het stagecontract

Wanneer de student een stageplek heeft gevonden stuurt de student middels het startformulier alle gegevens met betrekking tot de stage naar het stagebureau. Het stagebureau controleert de gegevens en maakt vervolgens een stagecontract aan. Dit stagecontract moet door de student én de praktijkopleider worden ondertekend.

Het ondertekenen van het contract gebeurt digitaal. Zowel de student als de praktijkopleider ontvangt een e-mail met daarin een link naar een onlineomgeving waar het stagecontract digitaal kan worden ondertekend. De student heeft voor het ondertekenen zijn DigiD nodig.

Let op! Er kan pas gestart worden met stagelopen wanneer het contract door zowel de student als de praktijkopleider is ondertekent.

Het ondertekenen van het contract is erg makkelijk. Een korte uitleg hoe het ondertekenen in zijn werk gaat kun je zien in onderstaande video’s.

Digitaal ondertekenen – Voor studenten

Digitaal ondertekenen – Voor praktijkopleiders